ผู้บริหาร

นายประโนชน์ สนพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่า Website ใหม่ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
เหมาะสมดี
ปกติ
เฉยๆ
ไม่มีความคิดเห็น
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/10/2012
ปรับปรุง 30/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 163713
Page Views 253027
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.92 KB 194
กำหนดการทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 9
รายชื่อครูนักเรียน ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.99 KB 9
444 Word Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 13
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
เกียรติบัตรวันภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 216.98 KB 101
ารส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.82 KB 68
student Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.62 KB 124
งานธุการชั้นและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หนังสือทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 370
ทะเบียนคนขับรถรับส่งนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 187.85 KB 122
บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 (10 มิ.ย.56) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173 KB 64
กลุ่มงานบริหารบุคคล
ต้นแบบแฟ้มสะสมงาน (port folio) สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 73.56 KB 136
แบบฝอร์มแผนพัฒนาตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.15 KB 90
กลุ่มงานบริหารแผนงานและการเงิน
อนุมัติงบปี2556โครงการจัดซื้อทีวี+แท็บเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.31 KB 176
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฎิทินการประเมิน สมศ.รอบ3 ปี2555(พ.ย55-ก.พ.56) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.17 KB 133
โปรแกรมทั่วไป
รูปแบบอักษร (Fonts) ระบบงานราชการ Thai Sarabun ZIP Archive ขนาดไฟล์ 174.41 KB 107
โปรแกรม Koolmove 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.01 MB 62
โปรแกรม Koolmove 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 70
โปรแกรม IDM RAR Archive ขนาดไฟล์ 437.53 KB 96
CD-key โปรแกรม IDM Word Document ขนาดไฟล์ 12.45 KB 111
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (ปก คำนำ สารบัญ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.59 KB 100
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.23 KB 152
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.95 KB 71
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.65 KB 106
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 72
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 59
งานทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.86 KB 165